Giới thiệu chung

Lược sử

Untitled

  • Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin được thành lập theo quyết định số: 5553/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/10/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 10/2006 gồm 04 ngành: ngành Công nghệ phần mềm, ngành Công nghệ Thông tin, ngành Công nghệ mạng – truyền thông, và ngành Kế toán – Tin học.
  • Năm 2008 Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập bộ môn Kế toán – Tin học trực thuộc trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Năm 2010 bộ môn Kế toán – Tin học đã mở thêm ngành mới: Thương mại điện tử, nâng tổng số ngành bộ môn đảm nhận giảng dạy lên 2 ngành. Để đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo và vì sự phát triển của nhà trường, Chi ủy và Ban giám hiệu trường Cao đẳng Công nghệ thông tin đã đề xuất chủ trương thành lập Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế trực thuộc trường, nhằm đảm bảo tốt hơn chất lượng giảng dạy các chuyên ngành Kế toán Tin học và Thương mại điện tử; đồng thời qua đó từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý của nhà trường.
  • Tháng 4 năm 2012, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế được thành lập theo quyết định số 1674/QĐ-ĐHĐN ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Sự ra đời của khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế là một tất yếu khách quan, góp phần cùng các truờng thành viên của Đại học Đà Nẵng thực hiện thành công vai trò quan trọng và sứ mạng tất yếu của mình đối với sự phát triển bền vững của khu vực và cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.
  • Với yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo và định hướng đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, tháng 1 năm 2014, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế mở thêm hai chuyên ngành mới: Truyền thông Marketing và QTKD Du lịch & Dịch vụ Lữ hành, nâng quy mô đào tạo của Khoa lên 3 ngành với 4 chuyên ngành đào tạo:
  • Ngành Kế toán : Chuyên ngành Kế toán – Tin học
  • Ngành QTKD: Chuyên ngành Thương mại điện tử; Chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ Lữ hành
  • Ngành Marketing: Chuyên ngành Truyền thông Marketing
  • Ngay từ những ngày đầu thành lập, Khoa đã đề ra chủ trương và xác định hướng đi đúng đắn cho sự phát triển. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy đồng thời chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên được coi là hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
  • Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế là địa chỉ đào tạo tin cậy, là cầu nối để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế. Đội ngũ cán bộ, công chức của Khoa luôn nổ lực là tấm gương đạo đức nghề nghiệp, không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong khoa học, đổi mới và phát triển.

 

lich su 2

 

Updated: 04/05/2016 — 4:34 chiều
© 2016 - Khoa HTTTKT CIT