Thông báo

CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO, CLIP ẢNH – CHỦ ĐỀ “VIỆT NAM TRONG TÔI”

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi thiết kế video, clip ảnh – Chủ đề “VIỆT NAM TRONG TÔI” ———————— Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018), kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2018), kỷ niệm 43 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam, […]

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

Theo kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa 15A, 15EM, 15B Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo đến những sinh viên của khóa 15A, 15EM, 15B được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp với nội dung cụ thể như sau: Thông báo v/v Thực hiện Khóa […]

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15 (LỚP 15EM VÀ 15B)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập Khóa 15 – Các chuyên ngành thuộc Bộ môn Thương mại điện tử (Lớp 15EM và 15B) . Sinh viên lưu ý: thực tập tại các đơn vị, đồng thời trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn để triển khai làm Báo cáo thực […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT