Thông báo

Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 14- và Danh sách hội đồng

-Danh sách hội đồng 1 – Kế toán tin học xem tại đây – Danh sách hội đồng 2- Kế toán tin học Xem tại đây – Danh sách hội đồng 3 – Kế toán tin học Xem tại đây – Danh sách hội đồng 1 – Lớp EBM Xem tại đây – Danh sách hội đồng 2 – Lớp EBM Xem tại đây […]

Thông báo kế hoạch thực tập nghề năm 2017 – Các lớp 15B, 15A, 15E, 15M

Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành Kế toán tin học Xem tại đây Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành QTKD Thương mại điện tử xem tại đây Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành QTKD Du lịch và dịch vụ lữ hành xem tại đây Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành Truyền thông Marketing xem tại […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT