Thông báo thời gian nộp và Bảo vệ BCTT học kỳ II năm 2016-2017 (Kh

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v nộp và bảo vệ Báo cáo thực tập HK 2 năm học 2016 – 2017– Khóa 14

Căn cứ kế hoạch thực tập chuyên môn học kỳ 2 năm học 2016- 2017, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo về việc nộp và bảo vệ Báo cáo thực tập HK 2 năm học 2016 với  thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1.      Nộp Báo cáo thực tập

–     Thời gian: Hạn cuối 16h30 ngày 21/02/2017

–     Địa điểm: Phòng A210

Lưu ý: sinh viên nộp 01 bản Báo cáo thực tập (có xác nhận của đơn vị thực tập) về văn phòng khoa HTTTKT. Sinh viên nộp trễ so với thời gian quy định sẽ bị trừ 10 % điểm

2.      Bảo vệ Báo cáo thực tập

–     Thời gian: 08h00, thứ 6 ngày 24/02/2017

–     Địa điểm: Phòng A501, A502

      + Chuyên ngành Kế toán – Tin học (lớp 14A) phòng A501

      + Chuyên ngành QTKD Thương mại điện tử, QTKD Du lịch và dịch vụ lữ hành và Truyền thông Marketing (lớp 14EBM) phòng A502

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi sinh viên, Khoa yêu cầu tất cả sinh viên Khóa 14 phải nộp và tham gia bảo vệ đúng thời gian quy định.

                                                                TM. KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

                                                                                      PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                           ThS. Vũ Thu Hà

Updated: 14/02/2017 — 8:05 sáng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT