Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Làng Đại học, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng


 • Hiệu trưởng: TS. Trần Tấn Vinh
 • Điện thoại: 0511.3667111

 • Trưởng Phòng: ThS. Phan Văn Minh
 • Điện thoại: 0511.3667126 – 3667117
 • Fax: 0511.3667116
 • Email: hanhchinh.cit@gmail.com

 • Trưởng Phòng: ThS. Trần Đình Sơn
 • Điện thoại: 0511.3667124 – 3667113
 • Email: hanhchinh.cit@gmail.com

 • Trưởng Phòng: ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh
 • Điện thoại: 0511.3667117

 • Kế toán trưởng: Hồng Thị Thủy
 • Điện thoại: 0511.3667114

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Minh Thái
 • Điện thoại: 0511.3667118

 • Trưởng Khoa: ThS. Trần Thị Mỹ Châu
 • Điện thoại: 0511.3667119

 

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT