Hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong gia đoạn mới”

Các giảng viên Bộ môn Kế toán – Tin học của Khoa tham gia hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong gia đoạn mới” do Bộ tài chính kết hợp với World Bank và trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức.

Thông tin cụ thể về hội thảo

http://ifrsvietnam.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien-3/hoi-thao-doi-moi-phuong-phap-dao-tao-cap-nhat-giao-trinh-giang-day-ke-toan-216.html

Updated: 18/07/2017 — 1:16 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT