Posts: 18

EIS

Latest Posts by the Author

 1. THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP NHẬT KÝ THỰC TẬP NGHỀ_KHÓA 15
 2. Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh – Công ty Hoàng Triều
 3. Thông báo lịch gặp Khoa để hướng dẫn, phổ biến kế hoạch thực tập nghề cho SV
 4. Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế – Lần 2”
 5. Thông báo về việc điều chỉnh và nộp lại KLTN – Khóa 14
 6. Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 14- và Danh sách hội đồng
 7. Thông báo kế hoạch thực tập nghề năm 2017 – Các lớp 15B, 15A, 15E, 15M
 8. Báo cáo kết quả sinh viên NCKH năm 2017 – Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
 9. Hội thảo Nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ học tập suốt đời
 10. Quy định về hình thức và nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp – Khóa 14
 11. Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp -Khóa 14
 12. Thông báo thời gian nộp và Bảo vệ BCTT học kỳ II năm 2016-2017 (Kh
 13. TRIỆU TẬP THAM DỰ BUỔI GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
 14. Tuyển dụng-Công ty Misa
 15. Thư ngỏ Lễ Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Trường CĐ Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Nẵng
 16. Thông báo lịch tiếp sinh viên của Trưởng Khoa HTTTKT, Học kỳ 1 – Năm học 2016-2017
 17. Thông báo đăng ký thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
 18. Thư mời Cựu sinh viên tham gia Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường CĐ CNTT
© 2016 - Khoa HTTTKT CIT