Posts: 109

Huân

Latest Posts by the Author

 1. SEMINAR “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ – KẾ TOÁN HIỆN NAY”
 2. 10 ‘mẹo’ cho sinh viên mới tốt nghiệp có việc làm ngay
 3. Những điều cần biết khi làm kế toán thuế
 4. Đăng ký thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2017 – 2018
 5. Đăng ký thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2017 – 2018
 6. Quyết toán thuế cần chuẩn bị những sổ sách gì
 7. Chuyên đề “Chính sách thuế trong thực tiễn”
 8. DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15 (LỚP 15EM VÀ 15B)
 9. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY GAMELOFT
 10. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15
 11. THÔNG BÁO v/v sinh viên nghỉ học trong hai ngày (10&11/11/2017) phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017
 12. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2017
 13. PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH NGÀNH KẾ TOÁN – TIN HỌC KHÓA 15
 14. Đăng ký thực tập tại Bà Nà năm 2018
 15. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN MÔN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018
 16. Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học”
 17. Kết quả xét đánh giá rèn luyện cấp Khoa (Khoa HTTTKT) Học kỳ 2 Năm học 2016 – 2017
 18. HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ NĂM HỌC 2017 – 2018
 19. CHƯƠNG TRÌNH “KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG”
 20. Học ngành gì để không thất nghiệp?
© 2016 - Khoa HTTTKT CIT