Posts: 102

Huân

Latest Posts by the Author

 1. DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15 (LỚP 15EM VÀ 15B)
 2. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY GAMELOFT
 3. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15
 4. THÔNG BÁO v/v sinh viên nghỉ học trong hai ngày (10&11/11/2017) phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017
 5. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2017
 6. PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH NGÀNH KẾ TOÁN – TIN HỌC KHÓA 15
 7. Đăng ký thực tập tại Bà Nà năm 2018
 8. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN MÔN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018
 9. Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học”
 10. Kết quả xét đánh giá rèn luyện cấp Khoa (Khoa HTTTKT) Học kỳ 2 Năm học 2016 – 2017
 11. HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ NĂM HỌC 2017 – 2018
 12. CHƯƠNG TRÌNH “KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG”
 13. Học ngành gì để không thất nghiệp?
 14. Ngành kế toán có thực sự thừa nhân lực?
 15. Những điều cần biết về Hóa đơn giá trị gia tăng
 16. Trao đổi về vấn đề thiết lập bộ chuẩn mực Kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam theo hướng tiếp cận Ifrs For SMEs
 17. Những sai sót cần tránh trong phần hành nghiệp vụ kế toán
 18. Kỹ năng, kiến thức người làm công tác Kế toán cần được trang bị để đáp ứng yêu cầu đổi mới Kế toán tại Việt Nam
 19. Khắc phục những sai lầm mà sinh viên mới ra trường hay mắc phải
 20. Ngày đầu thực tập tại Foody
© 2016 - Khoa HTTTKT CIT