Chưa phân loại

Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học”

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về định hướng phát triển nhà trường theo hướng nghiên cứu và hội nhập với cộng đồng nghiên cứu khoa học trong khu vực và thế giới, sáng ngày 9 tháng 10 năm 2017, tại văn phòng Khoa, […]

Hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong gia đoạn mới”

Các giảng viên Bộ môn Kế toán – Tin học của Khoa tham gia hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong gia đoạn mới” do Bộ tài chính kết hợp với World Bank và trường […]

Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 14- và Danh sách hội đồng

-Danh sách hội đồng 1 – Kế toán tin học xem tại đây – Danh sách hội đồng 2- Kế toán tin học Xem tại đây – Danh sách hội đồng 3 – Kế toán tin học Xem tại đây – Danh sách hội đồng 1 – Lớp EBM Xem tại đây – Danh sách hội đồng 2 – Lớp EBM Xem tại đây […]

Thông báo kế hoạch thực tập nghề năm 2017 – Các lớp 15B, 15A, 15E, 15M

Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành Kế toán tin học Xem tại đây Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành QTKD Thương mại điện tử xem tại đây Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành QTKD Du lịch và dịch vụ lữ hành xem tại đây Kế hoạch thực tập nghề- chuyên ngành Truyền thông Marketing xem tại […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT