Danh sách đề tài sinh viên Nghiên cứu Khoa học

STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN LỚP GVHD
Năm 2014
1 Thực trạng ứng dụng Thương mại điện tử trong ngành du lịch tại Đà Nẵng Phan Anh Đức 11E CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền
2 Chuẩn mực kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp Nguyễn Thị Kim Tiền, Trần Thị Thu Hiền 11A1 Trương Hoàng Tú Nhi
3 Ứng dụng Access trong công tác kế toán các khoản nợ phải thu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thị Thuý, Hà Thị Diễm 11A4 Trần Lương Nguyệt
4 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường CĐ CNTT-ĐHĐN Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vân 11A1 Nguyễn Thị Thu Ngân
5 Thực trạng và giải pháp phân bổ chi phí trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại Việt Nam Nguyễn Thị Bích Huệ, Vũ Thị Hà 12A1 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
6 Đánh giá tính kiểm soát của các phần mềm kế toán tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Phan Thị Trà, Trần Lệ Thuỷ 12A2&12A1 Nguyễn Thị Hương Mai
7 Ứng dụng VBA trong việc tính giá xuất kho nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Võ Thị Kiều Loan, Nguyễn Thị Nhung 11A1 ThS. Vũ Thu Hà
8 Vận dụng ước tính kế toán hợp lý trong thực tiễn đo lường kế toán ở Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng 11A4 ThS. Nguyễn Linh Giang
9 Thực trạng và giải pháp cho việc lập dự phòng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thu Hiền 12A1 ThS. Trần Thị Mỹ Châu
10 Tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong doanh nghiệp sản xuất ở VN Nguyễn Thị Thuỷ, Đỗ Thị Quỳnh 11A3 & 11A2 ThS. Trần Thị Mỹ Châu
11 Ứng dụng MS Access trong công tác kế toán và quản lý bán hàng tại doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thị Hoài Thương, Phan Thị Yến 11A2 Vũ Thị Tuyết Mai
12 Nghiên cứu về các mô hình quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Huỳnh Thị Mỹ Hà 12A2 ThS. Lê Hà Như Thảo
13 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới đến Việt Nam Lê Thị Kim Oanh 12A2 Ths.Nguyễn Thị Kim Ngọc
14 Ứng dụng Microsoft Excel trong việc lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp vừa và nhỏ Trần Thị Lành 11A1 Trần Lương Nguyệt
15 Các phương pháp khấu hao tài sản cố định: ưu, nhược điểm và điều kiện vận dụng Phan Thị Thanh Hà, Phạm Thị Phương Thảo 11A4 ThS. Nguyễn Linh Giang
16 Nghiên cứu về sự vận dụng chuẩn mực kế toán số 03 – Kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên 12A2 ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
17 Ứng dụng Access trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Võ Thị Hương 11A1 Vũ Thị Tuyết Mai
18 Đề xuất giải pháp tạo dựng lòng tin khách hàng trong hoạt động TMĐT Nguyễn Việt Hoàng
Trần Phúc Sơn
Hoàng Phan Tuấn Việt
12E Nguyễn Thị Thanh Nhàn
19 Nghiên cứu giải pháp quảng cáo hình ảnh trường CĐ CNTT-ĐHĐN Lê Thế Hoành
Lê Thị Bình
12E Th.S Vũ Thu Hà
20 Thực trạng rủi ro và bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử tại Việt Nam Lê Thị Ý Như 11E CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền
21 Thực trạng ứng dụng Thương mại điện tử trong ngành du lịch tại Đà Nẵng Phan Anh Đức 11E CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền
22 Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại TP Đà Nẵng Trần Vũ Hằng 11E Đào Thị Thu Hường
23 Mức độ đáp ứng về khả năng của SV năm 3 trường CĐ CNTT đối với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đỗ Thị Kim Nhật
Nguyễn Văn Hậu
12E CN. Đinh Nguyễn Khánh Phương
24 Nghiên cứu thực trạng ứng dụng chữ kí số trong các cơ quan hành chính VN Nguyễn Viết Thủy 12E Th.S Huỳnh Thị Kim Hà
25 Nghiên cứu động cơ lựa chọn và sử dụng mạng điện thoại di động của sinh viên trường CĐ CNTT Nguyễn Thị Hồng
Đặng Thị Thu Vân
12E CN. Đặng Thị Thanh Minh
Năm 2013
26 Ứng dụng Access trong công tác kế toán vốn bằng tiền Hoàng Thị Ngọc Ánh, Đỗ Trần Thùy Dung 10A1 ThS. Vũ Thu Hà
27 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến lạm phát tại VN Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Quang Trí 10A3 Th.S. Nguyễn Thị Kim Ngọc
28 Đánh giá việc lập BCTC hợp nhất theo quy định chuẩn mực kế toán VN Phan Thị Ánh Linh 10A3 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
29 Nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng VN trên thị trường CK giai đoạn hiện nay Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Phương Thảo, Phan Thị Thanh Hà 11A3&11A4 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
30 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán công nợ tại DN vừa và nhỏ Trần Thị Thùy Thuận, Nguyễn Thị Chinh, Lê Minh An 11A1 ThS Vũ Thu Hà, CN Vũ Thị Tuyết Mai
31 Những bất cập của chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện nay tại VN Trần Thị Lành 11A1 Th.S. Nguyễn Thị Kim Ngọc
32 Ảnh hưởng những chính sách mới trong luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 đến các đối tượng liên quan Phạm Thị Oanh 10A3 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
33 Sự cần thiết phải cập nhật và ban hành mới chuẩn mực kế toán VN Lê Thị Thu Hoài 10A1 Nguyễn Thị Hương Mai
34 Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng tại DNTM Võ Thị Hương 11A1 ThS. Trần Thị Mỹ Châu
35 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và điều kiện ứng dụng Hoàng Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Ngọc, Đặng Thị Uyển 10A2 Nguyễn Thị Hương Mai
36 Giải pháp giảm gánh nặng HTK cho các DN hiện nay Nguyễn Thị Lan, Phan Thị Diệu, Nguyễn Thị Như Hà 10A2&10A3 ThS. Trần Thị Mỹ Châu
37 So sánh chuẩn mực kế toán HTK của VN và quốc tế Trần Thị Diệu Huyền 10A3 ThS. Nguyễn Linh Giang
38 So sánh sự khác nhau giữa chế độ kế toán theo QĐ 15 và QĐ48 Trần Thị Thu Trang, Trần Võ Thị Huyền 10A1 ThS. Nguyễn Linh Giang
39 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP Mai Hồng Liên, Trần Thị Tuyết 10A1 Trần Lương Nguyệt
40 Quản trị chi phí tại các DN vừa và nhỏ Trần Thị Thu Trang 10A1 ThS. Nguyễn Linh Giang
Năm 2012
41 Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của SV bộ môn KT-TH theo hệ thống đào tạo tín chỉ Hoàng Thị Quỳnh Nga 09A3 Th.S. Nguyễn Thị Kim Ngọc
42 Ứng dụng CNTT trong phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Giáng Thu 10A1 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
43 Kế toán và thuế đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái Hồ Thị Thảo, Phạm Thị Hương 09A2 ThS. Nguyễn Linh Giang
44 Thực trạng Thuế TNCN tại Việt Nam Nguyễn Thị Minh Chi, Trần Thị Hằng 09A1 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
45 Gian lận và một số biện pháp phát hiện gian lận trong BCTC Đỗ Thị Phương Thúy, Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Thị Trang 09A1 & 09A3 ThS. Trần Thị Mỹ Châu
46 Hoàn thiện kế toán dự phòng trong các DN Việt Nam hiện nay Trần Thị Trâm 09A2 ThS. Nguyễn Linh Giang
47 Kiểm toán chu trình bán hàng và Nợ phải thu Phạm Nguyễn Anh Thư, Phan Thị Thu Thật 09A3 ThS. Trần Thị Mỹ Châu
48 Nguyên tắc thận trọng và sự vận dụng nguyên tắc thận trọng vào hệ thống chuẩn mực kế toán Nguyễn Huy Hoàng 10A2 ThS. Vũ Thu Hà, Nguyễn Thị Hương Mai
49 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán vốn bằng tiền tại các DN vừa và nhỏ Hồ Thị Diệu Ái 09A3 ThS. Vũ Thu Hà
50 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán hàng tồn kho Phan Thị Trúc Ly 09A1 Trần Lương Nguyệt
51 Ứng dụng Access trong kế toán NVL, CCDC tại DN vừa và nhỏ Vũ Thị Ánh 09A3 ThS. Vũ Thu Hà
52 Xây dựng chương trình đào tạo – phát triển nguồn nhân lực cho mô hình DN nhỏ và vừa Lê Nguyễn Minh Thư 10A1 Lê Hà Như Thảo
53 Phân tích thị trường văn phòng cho thuê tại TP.Đà Nẵng Lê Nguyễn Phương Thảo 09A3 ThS. Vũ Thu Hà
54 Ứng dụng mô hình kinh doanh đa cấp tại VN Trần Thị Thu Trang 10A1 Lê Hà Như Thảo
Updated: 22/07/2016 — 5:53 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT