Kết quả xét đánh giá rèn luyện cấp Khoa (Khoa HTTTKT) Học kỳ 2 Năm học 2016 – 2017

Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2017 Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa (Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế) đã họp xét kết quả rèn luyện Học kỳ 2 Năm học 2016 – 2017 cho sinh viên các lớp 15A, 15B, 15EM và 16AEB.

Nay Khoa thông báo đến sinh viên các lớp trên Kết quả xét đánh giá rèn luyện cấp Khoa theo như file đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/0B3qdH-2z0SkZczZkazVQelVOZ3M/view

Các sinh viên có thắc mắc, phản hồi và khiếu nại về kết quả cần liên hệ Văn phòng Khoa trước 9 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2017 để được giải đáp và xử lý. Khoa sẽ nộp hồ sơ xét điểm rèn luyện về phòng CTSV và không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại sau thời hạn trên.

Updated: 03/10/2017 — 8:27 sáng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT