Bộ môn KT – TH

  1. Giới thiệu chung

Bộ môn Kế toán – Tin học là một đơn vị học thuật thuộc Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế – Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin được thành lập theo quyết định số 3428/QĐ-ĐHĐN ngày 21/10/2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Bộ môn chủ yếu đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực kế toán có ứng dụng tin học cho tất cả các thành phần kinh tế trong xã hội. Hiện nay số lượng cử nhân ngành Kế toán – Tin học được đào tạo từ Bộ môn tăng nhanh hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động miền Trung và Tây Nguyên.

Địa chỉ: Phòng 202 – Tầng 2 – Khu A – Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 05113 667 119                       Email: ktth.cit@gmail.com

  1. Chức năng nhiệm vụ

Bộ môn Kế toán – Tin học là một đơn vị học thuật cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, bồi dưỡng giảng viên theo hướng chuyên ngành Kế toán – Tin học;

Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc xây dựng kế hoạch, phát triển quy mô đào tạo; Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bài giảng, bài thực hành thí nghiệm, thực tập theo hướng chuyên ngành; Thực hiện biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo và công tác giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán – Tin học; Tham gia công tác cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; Phối hợp với các đơn vị trong khoa thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao.

  1. Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kế toán – Tin học có đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, chất lượng và tâm huyết được đào tạo từ các Trường uy tín trong và ngoài nước (Anh, Đài Loan,…).

  Họ và Tên Học hàm/Học vị Thông tin cá nhân
1 Nguyễn Linh Giang Thạc sỹ Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0983835046

Email: lg123pct@gmail.com

2 Trần Thị Mỹ Châu Thạc sỹ Chức vụ: Trưởng Khoa

Điện thoại: 0915856119

Email: mychau_1979@yahoo.com

3 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thạc sỹ (đang NCS) Chức vụ: Giảng viên kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Điện thoại: 01657898989

Email: ntkngoc79@yahoo.com

4 Nguyễn Thị Hương Mai Thạc sỹ Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0943651555

Email: nguyenhuongmai810@yahoo.com

5 Trần Lương Nguyệt Cử nhân (đang học Thạc sỹ tại Đài Loan) Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01222448787

Email:tranluongnguyet51287@gmail.com

6 Lê Hà Như Thảo Thạc sỹ Chức vụ: Giảng viên kiêm Phó trưởng phòng Công tác sinh viên – Tổ trưởng Tổ Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 0905127138

Email: lehanhuthao88@gmail.com

7 Trương Hoàng Tú Nhi Cử nhân Chức vụ: Giảng viên kiêm Giáo vụ Khoa

Điện thoại: 0905536388

Email: truonghoangtunhi@gmail.com

8 Nguyễn Thị Thu Ngân Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0905603504

Email: ngannt1207@gmail.com

9 Vũ Thị Tuyết Mai Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01225525471

Email: vutuyetmaikt@gmail.com

10 Nguyễn Lê Lộc Tiên Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0905688726

Email: loctien26@gmail.com

 

 

KT-th

 

 

Updated: 07/05/2016 — 2:16 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT