Chương trình đào tạo chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ Lữ hành

Tên chuyên ngành: QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành

ngành:
Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người học trở thành cử nhân cao đẳng chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp du lịch và dịch vụ lữ hành, đặc biệt người học sẽ được trang bị nhiều kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành. Người học sẽ vận dụng những kiến thức đã học để tổ chức, quản lý, điều hành du lịch và dịch vụ lữ hành tại các công ty du lịch, trung tâm du lịch, trung tâm lữ hành.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Sinh viên chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Quản trị kinh doanh Du lịch nói chung và dịch vụ lữ hành nói riêng.

 • Có kiến thức về kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học, Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị cung ứng dịch vụ, Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Nguyên lý thống kê kinh tế.
 • Có kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành gồm: Tống quan về du lịch, Các tuyến điểm du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch, Quản trị kinh doanh lữ hành, Kinh doanh điện tử trong Du lịch lữ hành,….
 • Có kiến thức về ngoại ngữ để có thể giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

1.2.2. Về kỹ năng

 • Vận dụng được kĩ năng thực hành nghề lữ hành, hướng dẫn, tổ chức sự kiện, biết sắp xếp, giám sát và điều hành công việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình làm việc tốt nhất.
 • Có khả năng phân loại và tiếp cận người tiêu dùng du lịch, có khả năng thuyết phục và chia sẻ với khách hàng.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công việc soạn thảo và hoàn thiện các loại hợp đồng du lịch, thanh toán hợp đồng du lịch và hoàn thành các thủ tục có liên quan đến hoạt động lữ hành.
 • Có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn xây dựng, tổ chức chương trình du lịch, điều hành du lịch, hướng dẫn tour và các nghiệp vụ tổ chức sự kiện…
 • Có khả năng tìm tòi, phát hiện, điều chỉnh, phát triển, sáng tạo cái mới như xây dựng sản phẩm mới trong lữ hành, xây dựng ý tưởng và thiết kế sự kiện…
 • Vận dụng linh hoạt kỹ năng chăm sóc khách hàng và các đối tác trong du lịch, dịch vụ
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, lữ hành, khách sạn và sự kiện…
 • Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả
 1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình cao đẳng chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành được thiết kế để đào tạo cho người học trở thành các chuyên viên trong lĩnh vực Du lịch và Dịch vụ lữ hành có trình độ cao đẳng, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh doanh du lịch tại các cơ quan và doanh nghiệp Du lịch nói chung.

Kiến thức được cung cấp trong các học phần chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành cụ thể như sau:

 • Tổng quan du lịch : Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản về: Các khái niệm và thuật ngữ về du lịch và du khách, khái niệm và đặc tính cơ bản của sản phẩm du lịch, cách phân loại các loại hình du lịch…Học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị doanh nghiệp du lịch và những quy đinh quản lý của Nhà nước về Du lịch.
 • Các tuyến điểm du lịch: Tuyến-Điểm Du lịch là học phần nghiệp vụ lý thuyết và thực hành quan trọng dành cho sinh viên chuyên ngành Du lịch lữ hành. Học phần bổ trợ cho môn Phương pháp hướng dẫn du lịch. Học phần cung cấp nhiều kiến thức lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội, và môi trường du lịch cùng những vấn đề liên quan đến tuyến-điểm và kỹ năng cơ bản xây dựng tuyến-điểm du lịch.Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận dụng tổng hợp về các điểm đến như địa lý, lịch sử phong tục và các đặc điểm đến và các điểm tham quan của cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như các lễ hội, các phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo về du lịch có thể ảnh hưởng đến điểm đến đó.
 • Marketing du lịch: Marketing du lịch là học phần nhằm củng cố các kiến thức marketing căn bản, trang bị cho sinh viên những kiến thức về marketing, những kinh nghiệm thực tế về marketing du lịch và hoạt động kinh doanh Du lịch nói chung và dịch vụ lữ hành nói riêng tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh.
 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Học phần sẽ giúp học viên có được kiến thức về hướng dẫn tham quan du lịch, hướng dẫn viên du lịch và các công việc liên quan đến hoạt động hướng dẫn du lịch. Đồng thời qua học phần này, giúp sinh viên học hỏi và rèn luyện kỹ năng hướng dẫn du lịch cũng như là xử lý, giải quyết các vấn đề xảy ra trên tour theo nguyên tắc nhất định.
 • Quản trị kinh doanh lữ hành: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin trong hoạt động kinh doanh lữ hành, cách ra quyết định dựa trên thông tin thu thập được, về vai trò, chức năng của nhà quản trị kinh doanh lữ hành, một số nội dung cơ bản của quản trị nhân lực. Xác định cách thức tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, cách nghiên cứu thị trường cũng như các chiến lược về kênh phân phối và các hoạt động quảng cáo. Phân tích hiệu quả trong kinh doanh lữ hành, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong kinh doanh lữ hành biết cách xử lý một số tình huống phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách tham quan.
 • Kinh doanh điện tử trong du lịch lữ hành: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh doanh điện tử, chiến lược kinh doanh điện tử và ứng dụng kinh doanh điên tử trong du lịch lữ hành. Bên cạnh đó thông qua các bài tập tình huống sẽ giúp cho sinh viên có được những kĩ năng về phân tích vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh điện tử của doanh nghiệp lữ hành cũng như doanh nghiệp Du lịch nói chung.
 1. ĐIỀU KIỆN, MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

3.1. Điều kiện học tập

Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện học tập và nghiên cứu tối đa cho sinh viên bằng việc cung cấp các trang thiết bị, phương tiện dạy học, phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại. Hệ thống thư viện và thư viện trực tuyến cung cấp nhiều tài liệu tham khảo chuyên ngành; phòng đọc sách được trang bị các máy tính có kết nối Wifi;… thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên. Ngoài ra sinh viên còn được sử dụng Hệ thống thư viện chung của Đại học Đà Nẵng.

Đặc biệt với việc được ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, tổ chức chương trình du lịch, điều hành các tour,… tại các phòng thực hành hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng, sinh viên chuyên ngành QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành có cơ hội trải nghiệm, tiếp cận với thực tế ngay khi còn ngồi trên nghề nhà trường. Qua đó sinh viên được hệ thống hoá toàn bộ kiến thức lý thuyết đã học và tích lũy các kỹ năng chuyên môn cần thiết để tự tin vào làm việc chính thức tại các doanh nghiệp sau khi ra trường.

3.2. Môi trường học tập

Sinh viên được đào tạo trong môi trường học tập thân thiện, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo của mình để tiếp cận tri thức.

Sinh viên được cung cấp những dịch vụ giáo dục chất lượng gia tăng như các lớp chất lượng cao, các lớp bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng chuyển giao công nghệ CIT…Đặc biệt, sinh viên có thể theo học các chương trình liên kết 3+1 với các trường đại học quốc tế có uy tín như: Trường đại học Newcastle (Vương quốc Anh), Trường đại học Monash (Úc), Trường đại học Lunghwa (Đài Loan), Trường đại học Bucheon (Hàn Quốc),…

Định kỳ, Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các buổi gặp mặt với sinh viên nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng chính trị của sinh viên.

Các hoạt động hỗ trợ học tập và NCKH: hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học; các buổi tọa đàm, trao đổi giữa sinh viên với các giảng viên trong Bộ môn, Khoa và các chuyên gia trong lĩnh vực Du lịch, Lữ hành các doanh nghiệp được thường xuyên tổ chức nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình… đồng thời giúp sinh viên nắm bắt kiến thức thực tế, môi trường làm việc, có định hướng đúng về nghề nghiệp.

Các cuộc thi học thuật: Sinh viên kế toán giỏi – AIT Pro, Ý tưởng kinh doanh sáng tạo….

Các hoạt động thể thao: cờ vua,cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ…

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: CLB khiêu vũ, CLB Nhịp điệu trẻ, CLB Beatbox, CLB Guitar, Hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ, giao lưu giữa sinh viên các khóa….

 1. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ HỌC TẬP

4.1 Cơ hội nghề nghiệp

Ngành du lịch Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành này cũng ngày càng cao tạo cơ hội lớn cho sinh viên khi ra trường.

Khi tốt nghiệp chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành, với kiến thức và kỹ năng toàn diện về lĩnh vực này, sinh viên có thể đảm nhiệm tốt các vị trí sau:.

 • Chuyên viên đại lý lữ hành
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Chuyên viên bán các chương trình Du lịch,
 • Chuyên viên trợ lý điều hành Tour,
 • Chuyên viên bộ phận quản trị thanh toán điện tử,
 • Chuyên viên bộ phận chăm sóc khách hàng,
 • Tư vấn viên cho các nhà quản trị trong việc thực hiện chiến lược Du lịch, Lữ hành.
 • Nhân viên quản lý Du lịch tại các cơ quan quản lí du lịch ở trung ương và địa phương.

Ngoài ra, với kiến thức về Quản trị kinh doanh tổng quát được cung cấp đồng thời trong suốt quá trình học, sinh viên cũng có thể làm việc ở các bộ phận thuộc chức năng quản trị kinh doanh khác như bộ phận quản trị nhân lực, bộ phận kế hoạch, bộ phận quản trị chiến lược, bộ phận quản trị sản xuất và tác nghiệp, bộ phận quản trị hậu cần… trong tất cả các doanh nghiệp.

4.2 Cơ hội học tập

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sinh viên còn có cơ hội học tập nâng cao trình độ bằng cách học liên thông lên đại học theo đúng chuyên ngành QTKD Du lịch và dịch vụ lữ hành hoặc các ngành kinh tế khác tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Updated: 27/07/2016 — 3:38 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT