QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15

  1. Quy định về Hình thức Báo cáo thực tập HINHTHUC_BCTT
  2. Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế toán tin học HUONG DAN BCTT_KTTH
  3. Danh mục đề tài gợi ý chuyên ngành Kế toán tin học DANH MUC BCTT_KTTH
  4. Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành Thương mại điện tử HUONGDAN BCTT_TMDT
  5. Danh mục đề tài gợi ý chuyên ngành Thương mại điện tử DANHMUC BCTT_TMDT
  6. Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành HUONGDAN BCTT_DULICH
  7. Danh mục đề tài gợi ý chuyên ngành QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành DANH MUC BCTT_DULICH
  8. Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành Truyền thông Marketing HUONGDAN BCTT_MARKETING
  9. Danh mục đề tài gợi ý chuyên ngành Truyền thông Marketing DANHMUC BCTT_MARKETING
Updated: 02/11/2017 — 4:03 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT