Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học”

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về định hướng phát triển nhà trường theo hướng nghiên cứu và hội nhập với cộng đồng nghiên cứu khoa học trong khu vực và thế giới, sáng ngày 9 tháng 10 năm 2017, tại văn phòng Khoa, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế đã tổ chức Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học” với sự tham gia của toàn thể giảng viên trong Khoa.

GV Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế tham dự Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học”

Tham gia báo cáo tại Seminar có bài tham luận “Phân tích yếu tố khẳng định CFA) và Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)” của GV Trần Lương Nguyệt và “Mô hình đặc điểm tính cách Big Five – Xử lý số liệu theo phương pháp TIPI” của GV Nguyễn Thị Khánh My. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng đã trao đổi sôi nổi về những vấn đề chuyên môn liên quan đến kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học.

ThS. Trần Lương Nguyệt trình bày bài tham luận “Phân tích yếu tố khẳng định CFA) và Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)”

 

ThS. Nguyễn Thị Khánh My trình bày bài tham luận “Mô hình đặc điểm tính cách Big Five – Xử lý số liệu theo phương pháp TIPI”

Sau gần hai tiếng thảo luận sôi nổi, Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học” đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tú Nhi

Updated: 12/10/2017 — 2:41 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT