Quy định – Biểu mẫu

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẢO VỆ KHÓA LUẬN KHÓA 15 VÀ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

Theo kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa 2015 – 2017, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp với nội dung cụ thể như sau: Thông báo thời gian, địa điểm BVKL: Danh sách Hội đồng bảo vệ khóa […]

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

Theo kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa 15A, 15EM, 15B Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo đến những sinh viên của khóa 15A, 15EM, 15B được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp với nội dung cụ thể như sau: Thông báo v/v Thực hiện Khóa […]

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15

Quy định về Hình thức Báo cáo thực tập HINHTHUC_BCTT Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế toán tin học HUONG DAN BCTT_KTTH Danh mục đề tài gợi ý chuyên ngành Kế toán tin học DANH MUC BCTT_KTTH Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành Thương mại điện tử HUONGDAN BCTT_TMDT Danh mục […]

Quy định về hình thức và nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp – Khóa 14

1. Quy định về hình thức thực hiện khóa luận tốt nghiệp Hinh_thuc_KLTN-K14 2. Quy định về nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp-CN. Thương mại điện tửTMDT-NDKLTN-K14 3. Quy định về nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp-CN QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành DULICH-NDKLTN-K14 4. Quy định về nội dung thực hiện khóa […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT