Quy định – Biểu mẫu

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15

Quy định về Hình thức Báo cáo thực tập HINHTHUC_BCTT Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế toán tin học HUONG DAN BCTT_KTTH Danh mục đề tài gợi ý chuyên ngành Kế toán tin học DANH MUC BCTT_KTTH Quy định về Nội dung Báo cáo thực tập chuyên ngành Thương mại điện tử HUONGDAN BCTT_TMDT Danh mục […]

Quy định về hình thức và nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp – Khóa 14

1. Quy định về hình thức thực hiện khóa luận tốt nghiệp Hinh_thuc_KLTN-K14 2. Quy định về nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp-CN. Thương mại điện tửTMDT-NDKLTN-K14 3. Quy định về nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp-CN QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành DULICH-NDKLTN-K14 4. Quy định về nội dung thực hiện khóa […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT