Quy định – Biểu mẫu

Quy định về hình thức và nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp – Khóa 14

1. Quy định về hình thức thực hiện khóa luận tốt nghiệp Hinh_thuc_KLTN-K14 2. Quy định về nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp-CN. Thương mại điện tửTMDT-NDKLTN-K14 3. Quy định về nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp-CN QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành DULICH-NDKLTN-K14 4. Quy định về nội dung thực hiện khóa […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT