Thông báo đăng ký thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 338/ĐT&NCKH                                                Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v đăng ký thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

Nhằm phát huy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đồng thời tạo sân
chơi bổ ích, tập hợp đông đảo sinh viên say mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo góp
phần nâng cao chất lượng học tập, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thông báo cho sinh viên toàn trường đăng ký thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 theo kế hoạch sau:
1. Yêu cầu
– Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học do cá nhân hoặc nhóm (tối đa không quá 3 người) thực hiện. Đề tài phải phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường và khả năng nghiên cứu của sinh viên.
– Đề tài nghiên cứu khoa học phải có sự sáng tạo và đảm bảo tính khoa học.
– Sinh viên phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ về thời gian và hoàn thành đề tài trước ngày 15/04/2017.
– Mỗi sinh viên chỉ được phép tham gia thực hiện 1 đề tài.
2. Hình thức đăng ký
– Đăng ký theo mẫu “Phiếu đăng ký đề tài SV NCKH” tại website http://www.cit.udn.vn, ghi đầy đủ thông tin và đề xuất giảng viên hướng dẫn. Sinh viên có thể tham khảo ý kiến của Khoa và của GVHD để chọn đề tài phù hợp.
– Nộp 02 phiếu đăng ký về Văn phòng Khoa (Phòng A312 – Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng 214 – Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế).
– Thời gian đăng ký: trước ngày 30 tháng 09 năm 2016.
3. Quyền lợi của sinh viên khi thực hiện đề tài
– Sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được nhà trường cấp Giấy
chứng nhận và được hỗ trợ kinh phí 300.000 đồng đối với các đề tài thực hiện thành công và có kết quả.
– Những đề tài có chất lượng sẽ được tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường tổ chức vào tháng 5 năm 2017 và xét chọn để khen thưởng tại Hội nghị.
– Sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ được cộng điểm khi xét học bổng, xét điểm rèn luyện theo các quy định hiện hành.
Đây là một hoạt động khoa học có ý nghĩa, vì vậy nhà trường khuyến khích sinh viên tích cực tham gia và đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
Đề nghị các Khoa phối hợp triển khai nội dung thông báo này đến các lớp sinh hoạt và tư vấn cho sinh viên chọn tên đề tài, GVHD phù hợp và hướng dẫn cho sinh viên đăng ký thực hiện đề tài.

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT & NCKH
– Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
– Các lớp sinh hoạt;
– Các phòng, khoa, tổ trực thuộc;
– Lưu: VT, ĐT&NCKH.                                                   ThS. Nguyễn Văn Bình

Sinh viên có thể tải Mẫu đăng ký tại đây

Tải Gợi ý đề tài nghiên cứu cho Sinh viên CN. Thương mại điện tử, QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành, Truyền thông Marketing

Tải Gợi ý đề tài nghiên cứu cho Sinh viên CN. Kế toán -Tin học

 

Updated: 26/09/2016 — 10:54 sáng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT