Tin hoạt động

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NỘP NHẬT KÝ VÀ THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ KHÓA 16

Khoa thông báo Kế hoạch nộp báo cáo và thi vấn đáp Học phần Thực tập nghề Khóa 16 đến các bạn sinh viên như sau: 8h Ngày 28/06/2018 (thứ năm) tại VP Khoa A210, SV nộp nhật ký thực tập và tham dự Thi vấn đáp Học phần Thực tập nghề. Kế hoạch, Nội dung, […]

Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp khoá 15 Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế – Năm học 2017 -2018

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2017 -2018, vào các ngày 28 và 31 tháng 05 năm 2018, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế tổ chức các Hội đồng Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho 50 sinh viên Khoá 15 các chuyên ngành Kế toán – Tin học; Thương mại điện […]

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẢO VỆ KHÓA LUẬN KHÓA 15 VÀ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

Theo kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa 2015 – 2017, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp với nội dung cụ thể như sau: Thông báo thời gian, địa điểm BVKL: Danh sách Hội đồng bảo vệ khóa […]

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi thiết kế video, clip ảnh – Chủ đề “THÁNG NĂM RỰC RỠ”

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2018   KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi thiết kế video, clip ảnh – Chủ đề “THÁNG NĂM RỰC RỠ” ————————   Nhân kỉ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 […]

CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO, CLIP ẢNH – CHỦ ĐỀ “VIỆT NAM TRONG TÔI”

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi thiết kế video, clip ảnh – Chủ đề “VIỆT NAM TRONG TÔI” ———————— Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018), kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2018), kỷ niệm 43 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam, […]

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

Theo kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa 15A, 15EM, 15B Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo đến những sinh viên của khóa 15A, 15EM, 15B được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp với nội dung cụ thể như sau: Thông báo v/v Thực hiện Khóa […]

SEMINAR “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ – KẾ TOÁN HIỆN NAY”

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về định hướng phát triển nhà trường theo hướng nghiên cứu và hội nhập với cộng đồng nghiên cứu khoa học trong khu vực và thế giới, sáng ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại văn phòng Khoa, […]

Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học”

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về định hướng phát triển nhà trường theo hướng nghiên cứu và hội nhập với cộng đồng nghiên cứu khoa học trong khu vực và thế giới, sáng ngày 9 tháng 10 năm 2017, tại văn phòng Khoa, […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT