TRIỆU TẬP THAM DỰ BUỔI GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

           TRƯỜNG CĐ CNTT                      CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB – HTTTKT                                              Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2016 

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập sinh viên tham dự Buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập trường CĐ CNTT, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế sẽ tổ chức buổi Gặp mặt 10 năm xây dựng và phát triển Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế.

1. Mục đích
Buổi giao lưu nhằm ôn lại quá trình xây dựng và phát triển trong 10 năm qua (2006-2016) của Bộ môn Kế toán – tin học và kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ giảng viên và sinh viên về truyền thống xây dựng và phát triển Khoa; ghi nhận những đóng góp to lớn của các giảng viên, cựu sinh viên và các đơn vị doanh nghiệp có quan hệ hợp tác.
2. Thành phần tham dự
– Toàn thể giảng viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
– Cựu sinh viên các khóa của Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
– Tất cả sinh viên các khóa 14, 15, 16 của Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
3. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: 16 giờ 15 ngày 15 tháng 11 năm 2016 – Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Khoa đề nghị giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai, phổ biến nội dung thông báo, và điều động sinh viên tham dự theo quy định. Yêu cầu, những sinh viên được điều động phải tham dự đầy đủ và đúng thời gian.
Trân trọng.

Nơi nhận:                                               TM. KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
– BCN Khoa (để b/c)                                                   PHÓ TRƯỞNG KHOA
– GVCN (th/h)                                                                  ThS. Vũ Thu Hà

– Cựu SV

-Lưu: VP Khoa

Updated: 11/11/2016 — 4:50 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT